Menu Menu

Referater af Medlems & bestyrelsesmøder 2017

Generalforsamling 2017 5 april på Restuarant ved Fjorden 

59 medlemmer fremmødte -

Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslår - Karsten Hjorth Larsen - Hjorth Advokatfirma Karsten gennemgik vedtægterne ifh. Til indkaldelse og erklærede generalforsamlingen lovlig

Formandens beretning 

Jeg er glad og stolt over at se den opbakning vi igen i aften viser til et medlemsarrangement. Vi er igen mere end 50 mennesker, og det er fantastisk at i interesserer jer for vores forening. Det er vigtigt for den udvikling og de problemstillinger vi står med, at vi kan informere konkret til jer, og at vi kan have noget socialt samvær samtidig med.

Citat fra Nytårstalen 2008 ”Det går så godt, at den største risiko faktisk er, at det kommer til at gå for godt”.

Formandens beretning: - Det er med utrolig stor stolthed jeg står her i dag, over alle de ting vi har gang i i vores forening. - En handelsstandsforening i fremgang. - Vi er en by i fremgang. - I den tid jeg har boet i Struer, har jeg ikke oplevet den samme positive stemning som jeg netop gør nu. - En optimisme blomstre i byen, - Samtidig er der konkrete tiltag på vej i form at byfornyelses projekter, et øget samarbejde med Struer Kommune, en handlingsplan der bliver realiseret, og kraftig medlemsfremgang i vores forening. - Enghavecentret er lagt i graven - Alle tendenser peger i retning af at detailhandlen i vores størrelse by vil opleve den kraftigste vækst – Hvis vi formår at gribe den bold der netop nu bliver spillet over til os… For det kræver samarbejde, sammenhold og hjerte for byen. Sammen er vi stærke. Og det skal vi udnytte meget mere end vi gør nu. - ”Den største risiko er faktisk at det kommer til at gå for godt” - Når jeg siger det, er det fordi vi nu kun er startet på en spændende rejse, og udfordringerne er ligger altid lige om hjørnet. Det vi oplevede i denne weekend, var en fælles følelse af eufori over et gennemført og et arrangement af høj kvalitet. - Tilskabt i et tæt samarbejde med Struer Kommune, om at skabe noget sammen som kommer os begge tilgode. - En stærk fælles koordinering løbende. - En bestyrelse der tog arbejdstøjet på, og specielt en person der samlede trådene og trådte i karakter for foreningens og jeres skyld. Casper, tak for det kæmpe arbejde… - Jeg havde en følelse af en klump i halsen, da jeg så at tingene klappede, stoltheden blandt kunder og borgere over at være en del af denne fest, og den opbakning vi så fra vores handlende. - Vi har bevist igen, at vi gennem aktiviteter, selv kan få større nabobyer til at spærre øjnene op, og kigge mod Struer. - For sammenhold er der ingen der kan konkurrer imod, og det skal være konceptet i vores fremtidige aktiviteter. 2016 med et heftigt aktivitetsprogram. - Jeg vil ikke bruge tid på at evaluere de enkelte aktiviteter, for det vil tage det meste af aftenen. I har selv evalueret, og det er det vigtigste. - Hvad kunne i bruge, hvad kunne i ikke – Vi har fået mange inputs fra jer i løbet af året der er gået. - Men jeg vil tage året som helhed, og fortælle hvad vi har lært, og hvad vi vil gøre bedre. -

Vi har investeret kraftigt i aktiviteterne og mængden heraf – For at øge synligheden af vores by. - Jeg har haft følelsen af at vi stod meget alene omkring at være drivkraften for aktiviteter og byens ansigt. - Lidt for meget alene syntes jeg. - For vi blev ligesom dem alle kiggede hen imod, og forventede at vi tog bolden op til enhver form for aktivitetsskabelse. - Men der var ikke flere penge at gøre med end vi plejer. Forventningen var bare større. - Også på områder som ikke lå inden for vores kerneområde. Mange trækker i os hver dag, og forventer noget af os, og at det må vi da kunne klarer. - Det er slut – Vi koncentrere os kun om de ting der giver værdi for jer og jeres virksomhed - I skal blomstre, så i hver især kan skabe oplevelser for byen. I skal være med til at sætte Struer på landkortet, på verdenskortet. - Vi skal nok skabe rammevilkårene. Men lov os nu og hinanden, at vi bidrager med alt det vi kan. Det er for egen vindings skyld! - Vi er lykkedes med en stor del af det, men der var også smuttere imellem. - Derfor blev 2016 et ”testår”, hvor vi for 1 gang. I lang tid valgte at stå på egne ben, - Fri fra kommunen, fri fra turistforeningen – Kun os selv. Forholdet mellem kommune, handelsstand og turistforening. Forholdet var koldt som is i 2015 –

 Men det er som om en nyforelskelse er på vej – Var det Utroskab? Nej… - Et behov for et pusterum, i en tid hvor vi oplevede samarbejdsvanskeligheder, og en slags mudderkastning fremfor en dialog om at stå sammen som by, og løse problemstillingerne. - Jeg var selv med til at tage beslutningen om et samarbejdsophør. - Vi kan ikke undvære hinanden – Men vi skal genfinde kærligheden på en ny måde. - Sammen har vi lige bevist at vi kan udrette noget stort sammen - Derfor arbejder vi lige nu konstruktivt hen imod en fremtid sammen -

I må give arbejdsro til at få etableret et samarbejde - Vi arbejder på højtryk nu på at finde hinanden. - Ting tager tid. Det er en vigtig og tung opgave vi har kastet os ud i. - Jeg havde håbet at kunne sige til jer i dag at vi var i luften - Jeg ved i søger svar – Og er der noget jeg heller vil give jer, er det et svar i dag. - Nu giver vi det lidt ektra tid, for nogle ting er værd at vente på! - Vi organisere os nu henover foråret –

Bestyrelsen har lagt en plan, som vi viser jer senere. - Vi går dermed ikke ned i kvalitet, men opjusterer kraftigt nu henover foråret. - Vi øger samtidig vores tilstedeværelse overfor jer, og de aktører der vil have fat i os. - Medio sommerferien, er vores ambition at vi kan fremligge en ny samarbejdsform, eller en lign. Model som vi så den i 2016 – Vi tror kun på det 1. - I skal ikke være bange for at det her kommer til at stå i vejen overfor kvaliteten af arrangementerne. - Det vil være kaotisk lige nu at kaste os ud i en ansættelse af en koordinator. I den process vi er i gang med lige nu. Derfor hav fuld tillid og opbakning til at bestyrelsen løfter denne opgave henover sommeren. Sammenhold har aldrig været bedre - Det samarbejde vi efterlyste tidligere, kan vi se modnes. - I skal bidrage endnu mere ude i jeres butikker. Mere aktivitet, mere liv, flere oplevelse - Ikke for vores skyld i bestyrelsen, med det er det kunderne efterspørger. - Det er der vi kan differentierer os i forhold til de større handelsbyer der drukner i ensartethed, upersonlige butikscentre og halvtomme gågader. - I gør hver i sær et stort stykke arbejde. Og lysten er der kan jeg mærke. -

Matas case – Peter Stopper, ser en ny mulighed…

Det er et sundhedstegn uden lige - Vi hjælper jer nu med at finde den fælles koordinering og den funktion, der gør at vi kan sætte fokus på jeres aktiviteter. - Og hvordan vi endnu mere kan skabe liv i byen for jeres forretning eller virksomheds skyld. -

Kommer til udtryk ved mere end 14 nye medlemmer i årets 1. kvartal - Det kan ses vi har en forening der vil noget med byen. - Det er der flere der gerne vil bidrage til, og være en del af. - For vi har en kæmpe styrke sammen! - Vi er sammen som medlemmer så absolut kommunens største bidrager til arbejdspladser. Og det skal tages alvorligt, og den slagkraft vi skal vi gøre brug af. Vi må ikke gemme os for de udfordringer der kommer: -

Vi er presset på flere fronter, men det er internt vi nu direkte er udfordret. - Faldende annonceantal, førte blandt andet til at budgettet skred i 2016 - Vi er nødt til at arbejde sammen om at skabe en bedre avis. - Derfor er vi gået i tæt dialog med mediehuset, efter de har foretaget en omstrukturering og generationsskifte i deres administration. - Der kommer til at ske ændringer, og det skal der også. - Avisen skal afspejle meget mere hvem i er, og ikke kun jeres annoncebudskaber. - Vi skal gøre det lækkert at tage avisen frem igen - Man ser det på magasiner, indholdet er afgørende for om det fysiske produkt kan vinde over det digitale. Og det kan det altså selvom vi skriver 2016. - Vi kommer ind på det under evt. – Vi har et forslag til jer, som bestyrelsen bakker 100% op. -

Gamle regninger fra 2015, i forbindelse med samarbejdsophøret, trak lange tråde ind i 2016 som der ikke var budgetteret med. Vi arbejder hård videre med vores målsætning. Strategiplanen - Vi lovede at alle planer i strategiplanen var igangsat. Nogle er gennemført. - Samarbejdsmodellen er under udarbejdelse - Vi markedsfører os massivt i byen og online - Vi arbejder konkret videre med tilblivelsen af legepladsen på rådhuspladsen - Maskotten er på vej, og vil blive leveret inden sommerferien - Vi presser på for en afklaring af Østergade 16 projektet.

 ”Kommer det så til at gå for godt”? - Nej, vi må aldrig stille os for tilfredse. - Men det er nu vi har chancen – Det nu vi selv upåvirket kan forme vores fremtid, både som by og som selvstændig erhvervsdrivende. - Sammenholdet er nøglen - Oplevelser er kravet - Sammen kan vi løfte denne opgave – Opnå uanede højder, og sammen opleve den eufori som vi sammen oplevede i denne weekend. - Kære medlemmer, det går godt og vi gør det godt alle sammen. Men kun sammen er vi stærke – - Enten trækker vi læsset sammen, eller også trækker vi hver sin vej. - Tak for samarbejdet. Og held og lykke til alle sammen i 2017

Spørgsmål til beretning/ Der blev spurgt hvem 14 nye medlemmer er - Der blev herefter givet svar/vist liste fra de sidste indmeldelser.

Kommentar til Open by night, Ros til mediehuset for at være med til at gøre mere end forventet til markedsføringen -

Indlæg fra Borgmesteren - En lille opdatering ifh. Byplanlægning, samarbejde med andre aktører -

Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse -

Karsten Jensen Revision Limfjord gennemgik - regnskabet

Spørgsmål - til hvad administrationsudgifter dækker,

Svar - dækker over alt bogføring, opkrævninger, bank og skattebetalinger

Behandling af indkomne forslag -

Ingen forslag

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er          

Jess Zobbe Vin & Kunst – modtager genvalg                                       Peer Hansen – Huset Mr. Arthur – modtager genvalg

Forklaring Givet på hvorfor vi kun havde 2 på valg når der ifh. Vedtægterne skulle være 3 på valg.

I 2018 - er der 4 som "afgår" jf. Vedtægterne

Bestyrelsen foreslår Kasper Frøsig fra Tinsoldaten som ekstra medlem.

Det blev til genvalg Jess Zobbe og Peer Hansen samt godkendelse af ekstra medlem Kasper Frøsig.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Susanne Velsøe - Gøg & Gokke

Lars Bjerrum - Bjerrum Biler

De 2 suppleanter blev valgt ind.

Valg af revisor             

Bestyrelsen foreslår genvalg af Karsten Jensen, Revision Limfjord Der blev Genvalg til revisor.  

Eventuelt                              

1/ - Mads Jakobsen gennemgik Handelstadens ønske om mere samarbejde, iblandt aktører. Mads kunne fortælle at det politisk er godkendt til videre forhandling, Kommunaldirektøren har indkaldt de forskellige parter til nærmere forhandling, så det kan blive godkendt politisk så hurtig som muligt.

2/ Gennemgang af tidligere fremlagte ideer omkring samarbejdet iblandt de andre aktører

GENERALFORSAMLINGEN - HERMED AFSLUTTET OG GODKENDT.

3/ Fremvisning af maskot/udkastet

Bang Fonden - Skylder vi en kæmpe tak for hjælp med støtten til at det har kunne lade sig Forventet levering inden sommerferien.

4/ Medieaftalen

Lars fra Mediehuset - gennemgik tanker. Vi går tilbage til profil aviser ifb. Med de større arrangementer. Priserne forbliver uændret jf. Den aftale som er indgået. Lars og resten af mediehuset kommer forbi alle medlemmer inden for nærmeste fremtid.

5/ Gennemgang af guidelines ifh. Til flagalle fødselsdage og jubilæumer. Mm. Facebook opslag - Flagalle - mm.

6/ Forslag omkring en infoskærm/tavle i midtbyen - for at kunne reklamere mere om hvad der sker i byen. ideen medbringes til næste møde med kommunen.