Menu Menu

Medlemsservice

Generalforsamling Struer Handelstadsforening onsdag d. 4 april 2018

Kl. 17.30 – På Struer Grand Hotel

Dagsorden/
Valg af dirigent.
Formandens beretning
Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Disse skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
        På valg er/
        Søren Johansen –
        Lars Jespersgaard –
        Belinda M. -
        Casper Frederiksen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Evt.
 

Af hensyn til maden beder vi om tilmelding på kontakt@struer-hstf.dk fredag d. 30 marts kl. 19.00

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen